Kursy na prawo jazdy kategoria A i B – Kwalifikacja wstępna

Propozycja Ośrodka Szkolenia Kierowców

Aby wykonywać zawód kierowcy, każdy zobowiązany jest do ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej. Jest to konieczne od momentu nowelizacji ustawy o ruchu drogowym w 2006 roku i dotyczy kierowców pojazdów kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E. To jednak tylko część działalności naszej szkoły jazdy. Ośrodek Szkolenia Kierowców Moto-Szkoła z siedzibą w Nowym Sączu przygotowuje kursantów do egzaminów teoretycznych i praktycznych w zakresie prawa jazdy[bez linkowania] z kategorii AM, A1, A2, A, B, C, D/C, D/B oraz E. Z naszą pomocą nauczysz się jeździć bezpiecznie i przepisowo. Nasza szkoła jazdy jest znana z najwyższej zdawalności według danych z pobliskiego WORD-u. Oferujemy kursy na prawo jazdy na motocykle, auta osobowe i ciężarowe, autobusy i busy, a także kursy na prawo jazdy na ciągniki siodłowe. Prowadzimy także kursy doszkalające dla osób chcących poprawić swoje umiejętności prowadzenia pojazdów silnikowych.

Ceny:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 2000 zł – 2300 zł
Szkolenie okresowe – 400 zł – 700 zł

Informacje OGÓLNE

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, proponujemy poszerzenie naszej oferty szkoleniowej o tzw. KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ

Przedstawiamy Państwu szereg przydatnych informacji dotyczących tego zagadnienia.Rodzaje kursów kwalifikacyjnych AutoMoto Szkoły


Kwalifikacja przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły:

 • 21 lat w zakresie kategorii C, C+E
 • 23 lat w zakresie kategorii D, D+E


Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie: części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
1. C, C+E, C1 i C1+E
2. D, D+E, D1 i D1+E

Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć. Kurs kwalifikacyjny obejmuje:
 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
  • 65 godzin zajęć teoretycznych
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
  • 4 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem płyty poślizgowej w warunkach specjalnych lub 2 godz. zajęć praktycznych z wykorzystaniem urządzenia technicznego do symulowania jazdy w warunkach specjalnych
Kwalifikacja przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły:
 • 21 lat w zakresie kategorii C, C+E
 • 23 lata w zakresie kategorii D, D+E
 • 21 lat w zakresie kategorii D, D+E oraz przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie: części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
1. C, C+E, C1 i C1+E
2. D, D+E, D1 i D1+E

Szkolenie obejmuje 140 godzin zajęć. Kurs kwalifikacyjny obejmuje:
 • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
  • 33 godzin zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 2 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem płyty poślizgowej w warunkach specjalnych lub 1 godz. zajęć praktycznych z wykorzystaniem urządzenia technicznego do symulowania jazdy w warunkach specjalnych.
Kwalifikacja przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły:
 • 21 lat w zakresie kategorii C, C+E oraz ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kat. D, D+E
 • 23 lat w zakresie kategorii D, D+E oraz ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E

Szkolenie obejmuje zajęcia zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie: części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
1. C, C+E, C1 i C1+E
2. D, D+E, D1 i D1+E

Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć. Kurs kwalifikacyjny obejmuje:
 • w części podstawowej 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • w części specjalistyczne 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
  Kwalifikacja przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły:
  • 21 lat w zakresie kategorii C, C+E oraz ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kat. D, D+E
  • 23 lata w zakresie kategorii D, D+E oraz ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E

  Szkolenie obejmuje zajęcia zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie: części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
  1. C, C+E, C1 i C1+E
  2. D, D+E, D1 i D1+E

  Szkolenie obejmuje 43 i pół godziny zajęć. Kurs kwalifikacyjny obejmuje:
  • w części podstawowej 33 godzin zajęć teoretycznych,
  • w części specjalistyczne 2 i pół godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

   EGZAMIN w AutoMoto Szkole


   Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest test kwalifikacyjny.

   Test kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych.

   Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

   1. test podstawowy – 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
   2. test specjalistyczny – 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

   Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

   Aby zdać egzamin (czyli zaliczyć test pozytywnie) trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej:

   • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
   • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

   Test kwalifikacyjny trwa 45 minut.

   Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

   Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.